Grafički dizajn

Grafički dizajn koji Vas vodi do uspjeha

Grafički dizajn je kreаtivni proces koji uključuje klijentа i dizаjnera, a u cilju dа se zajedničkim radom stvori proizvod koji će određenu poruku prenijeti ciljnoj grupi korisnika. Iako možda nismo ni svjesni, grafički dizajn je svuda oko nas – od jutarnjih novina i kutije kafe koju otvaramo, preko šarenih autobusa u prijepodnevnoj gužvi, pa sve do korica omiljene knjige i slogana TV serije.

U današnje vrijeme grafički dizajn je kombinovanje vizuelnih i verbalnih elemenata u jednu cjelinu. Saradnja je preduslov za dobar proizvod: pisci koji pišu slogane, fotografi koji sa ilustratorima kreiraju vizuelne elemente, i na kraju grafički dizajner koji odabirom tipografije i izradom grafike oblikuje finalni proizvod. Razvoj grafičkog dizajna je u vezi sa tehnološkim inovacijama, društvenim potrebama i vizuelnom maštom stvaralaca.

Primarne usluge grafičkog dizajna

1. Dizajn i priprema za štampu sredstava direktnog marketinga
(katalog, brošura, flajer i slično)

2. Dizajn i priprema za štampu spoljnih marketinških sredstava
(plakat, poster, bilbord, tabla, pano, zastava, brendiranje vozila i slično)

3. Dizajn i priprema za štampu propagandnog materijala
(kalendar, bilten, PVC galanterija i slično)

4. Dizajn i priprema unutarnjeg identiteta kompanije
(majice, akreditacije, olovke i slično)